Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Διεθνής Συνεργασία

Η ΜΟΚΑΣ προάγει τη διεθνή συνεργασία και για το σκοπό αυτό προσδίδει προτεραιότητα στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής που διαβιβάζονται από ξένες αρχές, μέσω Επίσημων Αιτημάτων και με την ανταλλαγή πληροφοριών με αντίστοιχες Μονάδες άλλων χωρών. Τα επίσημα Αιτήματα δικαστικής συνδρομής διαβιβάζονται στη Μονάδα μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Η Μονάδα συνεργάζεται με αντίστοιχες ξένες Μονάδες και ανταλλάσει πληροφορίες με όλους τους τύπους Μονάδων (Αστυνομικές – Διοικητικές – Δικαστικές).

Η Μονάδα έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με τις αντίστοιχες Μονάδες των ακόλουθων χωρών:

Βέλγιο – Γαλλία – Σλοβενία – Τσεχία – Ισραήλ – Ιρλανδία – Μάλτα – Αυστραλία - Πολωνία – Ουκρανία – Αλβανία – Βουλγαρία – Καναδάς – Ρωσία – Νότιος Αφρική – Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Ρουμανία – Χιλή – Ολλανδικές Αντίλλες – Κορέα – Συρία - Γεωργία - Μολδαβία - Αρούμπα - Σερβία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος περιλαμβάνει ειδική πρόνοια, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην ΜΟΚΑΣ να συνεργάζεται με άλλες αντίστοιχες ξένες Μονάδες, χωρίς να υπάρχει ανάγκη υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας.

INTERPOL - EUROPOL
Η ΜΟ.Κ.Α.Σ ως μια από τις Αρχές επιβολής του Νόμου συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες τόσο με τη Διεθνή Αστυνομία (INTERPOL) όσο και με την Ευρωπαϊκή Αστυνομία (EUROPOL) μέσω του τοπικού γραφείου που εδρεύει στο Αρχηγείο της Αστυνομίας.

Η μονάδα επίσης, στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων της ανταλλάσει πληροφορίες και μέσω των πιο κάτω καναλιών:

FIU.NET
Πρόκειται για ένα δίκτυο το οποίο έχει δημιουργηθεί από την Ε.Ε. με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αντίστοιχων Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών των κρατών μελών της Ε.Ε.

Egmont Secure Web
Πρόκειται για ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών με οποιαδήποτε Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών εντός και εκτός Ε.Ε.. Υπάρχουν σήμερα 121 αναγνωρισμένες τέτοιες Μονάδες.

A.R.O. (Asset Recovery Office)
Πρόκειται για ένα δίκτυο επικοινωνίας όλων των Υπηρεσιών Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων των χωρών μελών της Ε.Ε. Η Μονάδα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει οριστεί ως η Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων της Κύπρου.MONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants