Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Ξεπλυμα Παράνομου Χρήματος


Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η διαδικασία μέσω της οποίας πρόσωπα, τα οποία απέκτησαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, επιχειρούν να συγκαλύψουν την πραγματική προέλευση τους. Εφόσον το επιτύχουν, διατηρούν τον έλεγχο επί των παράνομων αυτών εσόδων και παρέχουν νόμιμη κάλυψη για την πηγή των κεφαλαίων τους.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλως το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει όλα τα κράτη. Οι εγκληματίες, στην προσπάθεια τους να αποκρύψουν την πηγή των παράνομων εσόδων τους, δύναται να χρησιμοποιήσουν τόσο τα τραπεζικά ιδρύματα όσο και ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, οι οποίοι χωρίς να το γνωρίζουν, τους βοηθούν στη νομιμοποίηση των παράνομων κεφαλαίων τους.

Επομένως, η καταπολέμηση του εγκλήματος προϋποθέτει την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εφόσον καθιστά την εγκληματική δραστηριότητα μη ελκυστική.


Διεθνείς Συμβάσεις
Εσωτερική Νομοθεσία
Πρόσωπα που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του Νόμου
Εποπτικές Αρχές
Οδηγίες Εποπτικών Αρχών


MONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants