Εnglish
Κυπριακή ΔημοκρατίαΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής ΔημοκρατίαςΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή ΔημοκρατίαΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Συμβάσεις και Άλλα Κείμενα

English
ΕκτύπωσηΕκτύπωση

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όλα τα Πρωτόκολλα της, (συνολικά 14 Πρωτόκολλα) περιλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου Αρ.12 που διευρύνει την προστασία της Σύμβασης σε θέματα διακρίσεων (βλ. «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ», «Συμβούλιο της Ευρώπης»). Έχει επίσης κυρώσει όλες τις άλλες συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, και των Ηνωμένων Εθνών (βλ. «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ», «Ηνωμένα Έθνη») . Οι εν λόγω συμβάσεις έχουν αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε ημεδαπού νόμου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 169 του Συντάγματος.


Ηνωμένα Έθνη
Ευρωπαϊκή Ένωση
Συμβούλιο της Ευρώπης
Kείμενα Συμβουλίου της Ευρώπης
© 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Νομική Υπηρεσία