Λεπτομέρειες για τις κενές θέσεις Δικηγόρου της Δημοκρατίας Α' και Δημόσιου Κατήγορου, στα συνημμένα .pdf έγγραφα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.pdf
Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α', Νομική Υπηρεσία.pdf

Back to Top