Αφορά στην Πρόληψη της Διαφθοράς στα Μέλη του Κοινοβουλίου, τη Δικαστική Εξουσία και τις Εισαγγελικές Αρχές

Η Προσθήκη στη Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης της Κύπρου στην GRECO, που υιοθετήθηκε στις 25 Μαρτίου 2022 και δημοσιεύεται ως δημόσιο έγγραφο την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, αξιολογεί τα μέτρα που λήφθηκαν από τις κυπριακές Αρχές για υλοποίηση των συστάσεων που εκδόθηκαν στην Έκθεση του Τέταρτου Γύρου Αξιολόγησης της Κύπρου, που ασχολείται με την «Πρόληψη της διαφθοράς αναφορικά με τα μέλη του Κοινοβουλίου, της δικαστικής εξουσίας και των εισαγγελικών αρχών».

Στην Έκθεση Αξιολόγησης, η GRECO απεύθυνε στην Κύπρο δεκαέξι συστάσεις. Από αυτές, η GRECO συμπεραίνει ότι η Κύπρος έχει υλοποιήσει ικανοποιητικά ή έχει αντιμετωπίσει με ένα ικανοποιητικό τρόπο τις εννέα, ενώ από τις επτά υπολειπόμενες εκκρεμούσες συστάσεις, έξι συστάσεις έχουν υλοποιηθεί μερικώς και μια σύσταση δεν έχει υλοποιηθεί.

Σε σχέση με τις Εισαγγελικές Αρχές, πεδίο που αφορά στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παραμένει ως μη υλοποιηθείσα η σύσταση της GRECO που αφορά στην αυτονομία των Κατήγορων, η οποία θα ικανοποιηθεί πλήρως με την προώθηση και ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου που αφορά στην ανεξαρτησία/αυτονομία της Νομικής Υπηρεσίας, το οποίο ολοκληρώθηκε και βρίσκεται ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, στα Συμπεράσματα της Έκθεσης η GRECO αναφέρει ότι, όσον αφορά στις εισαγγελικές αρχές μόνο μια σύσταση εκκρεμεί, σημειώνοντας ότι η εργασία πάνω στο νομοσχέδιο που σχετίζεται με την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας δεν έχει προχωρήσει περαιτέρω. Ως εκ τούτου, η GRECO προτρέπει τις Αρχές να επιταχύνουν τη διαδικασία με σκοπό την ενίσχυση της ανεξαρτησίας/αυτονομίας των εισαγγελικών λειτουργιών.

Αυτούσια η Έκθεση της GRECO, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα της Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO).

0349 GrecoRC4(2022)9-Final-eng-greek HoR comments-ΑΚ-8.7.22.doc
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-GRECO EL_080722.docx

Back to Top