Ασκώντας τις εξουσίες μου δυνάμει του εδαφίου (2) του Άρθρου 4 του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155 και στη βάση καταγγελίας που υποβλήθηκε στο Γραφείο μου την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 από την Διευθύντρια Κεντρικών Φυλακών κα Άννα Αριστοτέλους και την Ανώτερη Λειτουργό Φυλακών κα Αθηνά Δημητρίου, προχώρησα σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, στον διορισμό του κ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, Δικηγόρου, ως ποινικού ανακριτή για τη διεξαγωγή ποινικής ανάκρισης σε σχέση με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην καταγγελία των κ.κ. Αριστοτέλους και Δημητρίου.

Οι όροι εντολής του κ. Αιμιλιανίδη είναι όπως διεξαγάγει ποινική ανάκριση αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, πρόσωπο που εκτίει ποινή φυλάκισης στις Κεντρικές Φυλακές και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε σχέση με την καταγγελία καθώς και σε σχέση με συναφή ζητήματα που σχετίζονται με όσα περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Η διερεύνηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός.

________________

Back to Top