Τομέας Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τις αρμοδιότητες του Γενικού Εισαγγελέα που προκύπτουν δυνάμει του Άρθρου 113.2 του Συντάγματος, σε σχέση με τις ποινικές διώξεις δηλαδή την έναρξη, διεξαγωγή, ανάληψη και συνέχιση ή διακοπή οποιασδήποτε ποινικής διαδικασίας.

Οι συνταγματικές εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα όσον αφορά τις ποινικές διώξεις οφείλονται, αναμφίβολα, στην ανάγκη ελέγχου και συντονισμού του μηχανισμού εφαρμογής του ποινικού δικαίου από ένα ανεξάρτητο και υπεύθυνο έναντι της Πολιτείας Δημόσιο Κατήγορο, προς αποφυγή, μεταξύ άλλων, καταχρήσεως του δικαιώματος ιδιωτικής ποινικής δίωξης και για την αντικειμενικότερη και αρτιότερη απόδοση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Οι περισσότερες ποινικές υποθέσεις προσάγονται ενώπιον του δικαστηρίου από τους δημόσιους κατήγορους οι οποίοι υπάγονται επίσης στον Γενικό Εισαγγελέα και ενεργούν σύμφωνα με την νομική καθοδήγηση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. Οι ποινικές διώξεις που τυγχάνουν χειρισμού από Νομικούς Λειτουργούς του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα αφορούν σε υποθέσεις του Κακουργιοδικείου και σε ορισμένες άλλες υποθέσεις όπου εγείρονται σοβαρά θέματα δημοσίας τάξεως.

Η Αστυνομία, ως εκ των καθηκόντων της, επιλαμβάνεται πάντοτε της ανίχνευσης ενός εγκλήματος. Ο Γενικός Εισαγγελέας, όμως, μπορεί αυτεπαγγέλτως, όπως και γίνεται, να ζητήσει την διερεύνηση από την Αστυνομία οποιουδήποτε εγκλήματος για να μπορέσει να αποφανθεί βάσει του μαρτυρικού υλικού που έχει συλλεγεί από την αστυνομική έρευνα κατά πόσον δικαιολογείται η καταχώρηση ποινικής δίωξης εναντίον οποιουδήποτε προσώπου.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα καθοδηγεί την Αστυνομία κατά την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων της και παρέχει σε αυτή την αναγκαία νομική βοήθεια.

Στον Τομέα έχουν προστεθεί οι αρμοδιότητες που πηγάζουν από την προσχώρηση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά στα θέματα Ποινικού Δικαίου και με ειδική αναφορά στην έκδοση φυγοδίκων με βάση Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης.

Περαιτέρω ο Τομέας ασχολείται με την παροχή γνωματεύσεων για ζητήματα ποινικού δικαίου και το νομοτεχνικό έλεγχο νομοσχεδίων που αφορούν ζητήματα ποινικού δικαίου. Επιπλέον εκπροσωπεί την υπηρεσία μας σε επιτροπές σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora και οργανισμούς.

Του Τομέα Ποινικού Δικαίου προΐσταται η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, κα Έλενα Κλεόπα.

Στον Τομέα Ποινικού Δικαίου υπάγονται 22 νομικοί λειτουργοί και 28 δημόσιοι κατήγοροι, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το χειρισμό ποινικών υποθέσεων ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων και με τα υπόλοιπα καθήκοντα του Τομέα.

Στον Τομέα Ποινικού Δικαίου, έχουν δημιουργηθεί 4 ομάδες νομικών λειτουργών και η κάθε ομάδα είναι επιφορτισμένη με την εξέταση των αστυνομικών φακέλων μιας επαρχίας της Δημοκρατίας και την παροχή οδηγιών ή και καθοδήγηση της Αστυνομίας. Των εν λόγω ομάδων προΐστανται οι ακόλουθοι 4 Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας:
1. κ. Νίνος Κέκκος
2. κ. Πολίνα Ευθυβούλου-Ευθυμίου
3. κ. Έλλη Παπαγαπίου–Χρίστου
4. Δρ Δέσποινα Κυπριανού


Show details for Δικαιοδοσία Ποινικών ΔικαστηρίωνΔικαιοδοσία Ποινικών Δικαστηρίων

Show details for Ποινικό ΔίκαιοΠοινικό Δίκαιο

Show details for Ποινική ΔικονομίαΠοινική Δικονομία

Hide details for Κανόνες ΑπόδειξηςΚανόνες Απόδειξης
Σήμερα το δίκαιο της Απόδειξης στην Κύπρο βασίζεται πάνω στις πρόνοιες των πιο κάτω νόμων:

1. Ο Περί Απόδειξης Νόμος, Κεφ. 9
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3 του πιο πάνω Νόμου, τα Κυπριακά Δικαστήρια τηρουμένων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο Νόμο θα εφαρμόζουν σε αστικές και ποινικές διαδικασίες το Δίκαιο και τους κανόνες Απόδειξης όπως ίσχυαν στην Αγγλία στις 5.11.1914.

2. Ο Περί Δικαστηρίων Νόμος 14/60
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 29(1)(β) του Νόμου 14/60, τα Κυπριακά Δικαστήρια σε αστικές και ποινικές διαδικασίες θα εφαρμόζουν,
(α) Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
(β) Τους Νόμους που έχουν διατηρηθεί βάσει του άρθρου 188 του Συντάγματος
(γ) Το Κοινοδίκαιο (Common Law) και τις αρχές Επιείκειας (Equity) και
(δ) Τους Νόμους της Μεγάλης Βρετανίας που ίσχυαν στην Κύπρο πριν από το 1960.

3. Ο Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154
Το άρθρο 3 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, προνοεί ότι οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τις αρχές νομικής ερμηνείας όπως εφαρμόζονται στην Αγγλία.

4. Ο Περί Ερμηνείας Νόμος, Κεφ. 1
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17 του πιο πάνω Νόμου, οι Αγγλικοί Νόμοι που εφαρμόζονται στην Κύπρο θα διαβάζονται με αλλαγές στα ονόματα, αξιώματα, χρήματα, τοποθετήσεις και πρόνοιες όπως θα ήταν αναγκαίο για να μπορούν να εφαρμοσθούν στην Κύπρο.

5. Σημαντικές τροποποιήσεις επήλθαν στο Δίκαιο της Απόδειξης με το Νόμο 32(Ι)/2004 που τροποποιεί τον Περί Αποδείξεως Νόμο, Κεφ. 9
Η πιο σημαντική τροποποίηση που επήλθε στο δίκαιο της Απόδειξης, η οποία είχε πολλούς πολέμιους, είναι η δυνατότητα προσαγωγής εξ ακοής μαρτυρίας και στην περίπτωση προφορικών δηλώσεων και στην περίπτωση εγγράφων και επαφίεται πλέον στο Δικαστήριο η αξιολόγηση της βαρύτητας που θα προσδοθεί σε τέτοια μαρτυρία. ΄Εχει επίσης επιτραπεί στους μάρτυρες να υιοθετούν ενώπιον του Δικαστηρίου το περιεχόμενο γραπτών καταθέσεων ή γραπτών δηλώσεων τους και αυτό να θεωρείται ότι αποτελεί την κυρίως εξέταση τους ή μέρος αυτής.


Show details for Ποινική ΔίωξηΠοινική Δίωξη

Arxes_Deontologias_Symperiforas_Dimosion_Katigoron.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 507,59Kb)
Back to Top