Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Κεντρικά Γραφεία)
Διεύθυνση: Απελλή 1, Τ.Κ. 1080
1403 Λευκωσία

Αρ. Τηλ.: 22889100
Αρ. Φαξ: 22665080

Back to Top