Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Κεντρικά Γραφεία)
Διεύθυνση: Απελλή 1, Τ.Κ. 1080
1403 Λευκωσία

Αρ. Τηλ.: 22889100
Αρ. Φαξ: 22665080


Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας:

Φίλιππος Πάτσαλος, Διοικητικός Λειτουργός Α’

Τηλ.: 22889190, E-mail: ppatsalos@law.gov.cy

Back to Top