Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.) είναι η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κύπρου (Financial Intelligence Unit) και είναι επιφορτισμένη με την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1996, άρχισε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 1997 και υπάγεται ιεραρχικά στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όντας λειτουργικά ανεξάρτητη και αυτόνομη.

Της Μονάδας προΐσταται η κα Εύα Ρωσσίδου – Παπακυριακού, Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Μονάδας, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΜΟ.Κ.Α.Σ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.law.gov.cy/law/mokas/mokas.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

Back to Top