Oktay Feridun 1960 - 1963

Loukis Loucaides 1975-1998

Nikos Charalambous 1998-2000

Petros Clerides 2000-2005

Akis Papasavvas 2008-2013

Rikkos Erotocritou 2013-2015

Back to Top