Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας

Ο Τομέας Διεθνούς Δικαίου ασχολείται με ζητήματα που προκύπτουν αναφορικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982 - UNCLOS), καθώς και άλλων διεθνών συμβάσεων που ρυθμίζουν θέματα Δικαίου της Θάλασσας, όπως και του συναφούς διεθνούς εθιμικού δικαίου. Παρέχει νομική συμβουλή και καθοδήγηση αναφορικά με νομικά ερωτήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και των Ωκεανών, εργασίες της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου κτλ.) ή των άλλων διεθνών οργανισμών για θέματα θάλασσας στους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί μέλος.

Ειδικότερα, παρέχει νομική συμβουλή και καθοδήγηση αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των δικαιοδοσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός των θαλάσσιων ζωνών της (της Χωρικής Θάλασσας, της Συνορεύουσας Ζώνης, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της Υφαλοκρηπίδας), των δικαιοδοσιών της Δημοκρατίας στην Ανοικτή Θάλασσα, καθώς και ζητήματα οριοθετήσεων θαλάσσιων ζωνών μεταξύ παράκτιων κρατών. Στο πλαίσιο αυτό, συμβουλεύει, επίσης, την Κυβέρνηση αναφορικά με τη λήψη νομικών μέτρων σχετικά με τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας (σεισμικές έρευνες, γεωτρήσεις κ.ά.) εντός των θαλάσσιων ζωνών της Κύπρου.

Περαιτέρω, παρέχει νομική υποστήριξη σε σχέση με τη συνομολόγηση διεθνών συμφωνιών και τη θέσπιση και εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με θέματα θαλάσσιων οριοθετήσεων, συνεργασίας με άλλα κράτη για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, θέματα αλιείας, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ενάλιων αρχαιοτήτων κ.ά., καθώς επίσης αναφορικά με αδειοδοτήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως θαλάσσια επιστημονική έρευνα, πόντιση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων κτλ.

Back to Top