Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής ΔημοκρατίαςΝέα


ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ- Έγγραφα για εγγραφή ασκούμενου, Έγγραφα για εγγραφή στο Ειδικό Μέρος του Μητρώου των Δικηγόρων και Κατάλογος Αναγνωρισμένων Πτυχίων

Νομικο Συμβούλιο
Word File Εγγραφα για εγγραφή ασκουμένου.doc (23,97 Kb)Word File Εγγραφα για την εγγραφή στο Ειδικό Μέρος του Μητρώου των Δικηγόρων.doc (23,46 Kb)Word File Έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσθουν στο Νομικό Συμβούλιο για αναγνώριση πτυχίου .doc (24,99 Kb)Word File Κατάλογος Αναγνωρισμένων Πτυχίων.doc (82,61 Kb)