Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας
κ Σάββας Αγγελίδης


Βιογραφικό Σημείωμα
Εξουσίες
Προηγούμενοι Βοηθοί Γενικοί Εισαγγελείς