Εnglish
Κυπριακή ΔημοκρατίαΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής ΔημοκρατίαςΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή ΔημοκρατίαΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Συνήθεις Ερωτήσεις

English
ΕκτύπωσηΕκτύπωση

1. Σε ποιο Υπουργείο υπάγεται η Νομική Υπηρεσία ?
Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία, μη υπαγόμενη σε οποιοδήποτε Υπουργείο.


2. Ποιος διορίζει το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας?
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επιλεγόμενος μεταξύ νομομαθών ανωτάτου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου. Υπηρετεί μέχρι το 68ον έτος της ηλικίας του, υπό τους ίδιους όρους όπως και οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου και δεν απολύεται παρά μόνο υπό τους όρους και κατά τον τρόπο που απολύονται οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.


3. Μπορεί ο Γενικός Εισαγγελέας να μειώσει ή να αναστείλει οποιαδήποτε ποινή που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο?
Το συνταγματικό δικαίωμα της μείωσης, αναστολής ή μετατροπής οποιαδήποτε ποινής, η οποία επιβλήθηκε από οποιοδήποτε Δικαστήριο στη Δημοκρατία, ανήκει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος, όμως, το ασκεί κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.


4. Μπορεί ο Γενικός Εισαγγελέας να καταχωρήσει αναστολή ποινικής δίωξης και σε ιδιωτικές ποινικές διώξεις?
Μάλιστα.

© 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Νομική Υπηρεσία