Εnglish
Κυπριακή ΔημοκρατίαΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής ΔημοκρατίαςΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή ΔημοκρατίαΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Τομέας Ποινικού Δικαίου > Ποινική Δικονομία

English


 Δικαιώματα ΥπόπτωνΕκτύπωσηΕκτύπωση

Τα δικαιώματα συλληφθέντων προσώπων από την Αστυνομία προνοούνται στο Νόμο περί Δικαιωμάτων Προσώπων που συλλαμβάνονται και τελούν υπό κράτηση Ν. 163(Ι)/2005.

Ο νόμος αυτός χωρίζεται σε τέσσερα μέρη.

Το Πρώτο Μέρος ασχολείται με δικαιώματα σε σχέση με συλλήψεις. Σε αυτό το Μέρος προβλέπεται, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα άμεσης επικοινωνίας του συλληφθέντος με δικηγόρο της δικής του επιλογής καθώς και με συγγενείς του ή αν είναι αλλοδαπός με την πρεσβεία του. Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στον συλληφθέντα από την Αστυνομία.

Υπάρχει επίσης πρόνοια στο πρώτο Μέρος του Νόμου για παρουσία του δικηγόρου του συλληφθέντος κατά την ανάκριση, αν ο συλληφθείς είναι πρόσωπο κάτω των δεκαοκτώ χρόνων ή είναι πρόσωπο με πνευματική ανεπάρκεια.

Το Δεύτερο Μέρος του Νόμου προβλέπει τα δικαιώματα συλληφθέντος κατά την κράτηση του. Τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Μέρος αυτό είναι το δικαίωμα του συλληφθέντος να έχει εμπιστευτικές συνεντεύξεις με το δικηγόρο του για την υπεράσπισή του, να αποστέλλει και λαμβάνει επιστολές, να έχει συναντήσεις με συγγενικά του πρόσωπα, να μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε απάνθρωπη μεταχείριση και γενικά να τυγχάνει αξιοπρεπής μεταχείρισης. Επίσης, οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα ιατρικής εξέτασης και περίθαλψης. Όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Νόμο Ν.163(Ι)/2005 για τους κρατούμενους θα πρέπει να καταγράφονται σε κατάλογο, ο οποίος θα πρέπει να αναρτάται σε κάθε κελί για ενημέρωση των κρατουμένων.

Το Τρίτο Μέρος προνοεί για ποινικά αδικήματα σε σχέση με στέρηση της ελευθερίας ατόμου από μέλη της Αστυνομίας κατά παράβαση συνταγματικών διατάξεων, και μη πληροφόρηση του συλληφθέντος για τους λόγους σύλληψης του.

Το Τέταρτο Μέρος ασχολείται με ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα και θεραπείες για παραβίαση δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον εν λόγω Νόμο.

Word File Νόμος που προβλέπει για τα δικαιώματα των προσώπων που συλλαμβάνονται και τελούν υπό κράτηση (5200,57 Kb)
© 2019 Κυπριακή Δημοκρατία, Νομική Υπηρεσία