Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας


Εσωτερική Νομοθεσία


O Nόμος με τον οποίο κυρώνεται η Διεθνής Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και ο οποίος περιέχει συμπληρωματικές διατάξεις για άμεση εφαρμογή της Σύμβασης βρίσκεται στο ακόλουθο έγγραφο:

Αριθμός29 (ΙΙΙ) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αριθμός29 (ΙΙΙ) του 2001 ΝΟΜΟΣ.pdfMONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants