ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος


Πρόσωπα που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του Νόμου


Σύμφωνα με τον Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, αριθμός επαγγελματιών, οργανισμών και επαγγελματικών σωμάτων στην Κύπρο έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με το Νόμο και να βοηθά στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος:
 • Τραπεζικοί Οργανισμοί
 • Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα
 • Χρηματιστηριακά Γραφεία
 • Ε.Π.Ε.Υ (Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών)
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Λογιστές/Ελεγκτές
 • Δικηγόροι (ορισμένες δραστηριότητες)
 • Κτηματομεσίτες
 • Έμποροι πολύτιμων λίθων και μετάλλων
 • Υπηρεσίες Εμπιστευμάτων και Εταιρικών Υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες Διακίνησης Χρημάτων


Σχετικά Αρχεία:Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)