Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος


Οδηγίες Εποπτικών Αρχών


Οι Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τις Εποπτικές Αρχές όπως και περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες και αρμοδιότητες τους μπορείτε να βρείτε στις Ιστοσελίδες των πιο κάτω:


MONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants