Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Επικοινωνία

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης,
Ταχ. Θυρ. 23768, 1686 Λευκωσία
Τηλ: + 357 22 446 018
φαξ: + 357 22 317063
e-mail:
mokas@mokas.law.gov.cyMONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants