ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας


Η κύρια αρμοδιότητα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει ανατεθεί στη Μονάδα με βάση τις πρόνοιες του κυρωτικού Νόμου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρο 10 Νόμος 29(ΙΙΙ)/2001). Η Μονάδα είναι μέλος του «Συντονιστικού Σώματος Εναντίον της Τρομοκρατίας», το οποίο συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Διεθνείς Συμβάσεις
Εσωτερική Νομοθεσία

_______________________________________________
© 2013 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)