Διπλωματικό/Προξενικό Δίκαιο και Κρατική Ασυλία

Ο Τομέας Διεθνούς Δικαίου χειρίζεται θέματα τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή από την Κυπριακή Δημοκρατία, και δη το Υπουργείο Εξωτερικών, του Διπλωματικού και Προξενικού Δικαίου, καθώς και θέματα κρατικής ασυλίας και ασυλίας αξιωματούχων κρατών.

Γνωμοδοτεί, συναφώς, αναφορικά με νομικά ερωτήματα που άπτονται της ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης της Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων του 1961 (Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961), της Σύμβασης της Βιέννης περί Προξενικών Σχέσεων του 1963 (Vienna Convention on Consular Relations of 1963), της Σύμβασης περί Προνομίων και Ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών (Convention on Privileges and Immunities of the United Nations of 1946), και άλλων διεθνών συμφωνιών, όπως και του συναφούς διεθνούς εθιμικού δικαίου.

Back to Top