Νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το Κυπριακό

Ο Τομέας παρέχει νομική συμβουλή και καθοδήγηση, (ή, ανάλογα με την περίπτωση, συνεργάζεται ή συνδράμει άλλους Τομείς Δικαίου) αναφορικά με νομικά ερωτήματα που προκύπτουν σε σχέση με τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, ενέργειες της Τουρκίας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και σχετικά με το καθεστώς της νεκρής ζώνης (buffer zone). Για παράδειγμα, εξετάζει και γνωματεύει επί ζητημάτων που προκύπτουν σε ό,τι αφορά τους λιμένες στις κατεχόμενες περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως κλειστοί, τη διεξαγωγή πτήσεων κατά παράβαση του εθνικού και Διεθνούς Δικαίου από και προς παράνομους αερολιμένες που λειτουργούν στις κατεχόμενες περιοχές, την παράνομη χρήση του εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του FIR Λευκωσίας, καθώς και σε σχέση με απαγορεύσεις από την Τουρκία πτήσεων αεροσκαφών κυπριακών αερομεταφορέων πάνω από τον Τουρκικό εναέριο χώρο.

Ο Τομέας Διεθνούς Δικαίου παρέχει, επίσης, νομική συμβουλή και καθοδήγηση σε ό,τι αφορά ερωτήματα που προκύπτουν από την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) και ειδικότερα στη νεκρή ζώνη, περιλαμβανομένων ερωτημάτων που αφορούν στη χρήση ιδιωτικής περιουσίας που βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης, καθώς και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την ερμηνεία και εφαρμογή της Συμφωνίας αφορώσαν εις το Νομικόν Καθεστώς της εν Κύπρω Δυνάμεως των Ηνωμένων Εθνών του 1964 (Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and UNFICYP (Status of Forces Agreement) of 1964).

Τυγχάνουν, ακόμη, χειρισμού νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τις ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο, οι οποίες τελούνται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και από τις συνέπειες της εισβολής και κατοχής.

Back to Top