TOMEAΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΏΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Α. Εκδόσεις διωκόμενων ή καταδικασθέντων προσώπων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας με τρίτες (εκτός Ε.Ε) χώρες.

Η διαδικασία έκδοσης φυγοδίκων, διέπεται από τον περί Εκδόσεως Φυγοδίκων Νόμο του 1970, Ν. 97/1970 ως τροποποιήθηκε και τον εκάστοτε νόμο με τρίτη χώρα που κυρώνει την πολυμερή ή διμερή συμφωνία για έκδοση φυγοδίκων που συνήψε η Κυπριακή Δημοκρατία με την τρίτη χώρα. Ειδικότερα:

Back to Top