Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

Ο Τομέας ασχολείται με ζητήματα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ερμηνεία και εφαρμογή των Συνθηκών της Γενεύης και συναφών Πρωτοκόλλων (First Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (1949), Second Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (1949), Third Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva (1949), Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949), Protocol Additional to the Geneva Conventions, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) (1977), Protocol Additional to the Geneva Conventions, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) (1977), Protocol additional to the Geneva Conventions, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III) (2005)).

Επίσης, ο Τομέας εκπροσωπεί την Νομική Υπηρεσία στην Εθνική Επιτροπή για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, η οποία συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2020.

Back to Top