Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού)
Διεύθυνση: Κρήτης 36
3087 Λεμεσός

Αρ. Τηλ.: 25823740-1
Αρ. Φαξ: 25727033

Back to Top