Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Επαρχιακό Γραφείο Πάφου)
Διεύθυνση: Ν. Νικολαΐδη
Νέα Κυβερνητικά Κτήρια
Κτήριο Δ', 2ος όροφος,
Πάφος

Αρ. Τηλ.: 26804545
Αρ. Φαξ: 26306398

Back to Top