ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (LEGAL ADVISER)

Sir Elliot Charles Bovill 1878-1881
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ (KING’S ADVOCATES)

William Robert Collyer 1881-1892

Archibald Fitzgerald Law 1892-1893

Frederic Gordon Templer 1893-1898Alfred George Lascelles 1898-1902

William Rees-Davis 1902-1907
John Alexander Strachey Bucknill 1907-1912
William Alison Russell 1912-1924
John Curtois Howard 1924- 1925ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ (ATTORNEYS GENERAL)


John Curtois Howard 1925-1926
Charles Cyril Gerahty 1926-1929
Harry Herbert Trusted 1929-1932
Henry William Butler Blackall 1932-1936
Lloyd-Blood 1936-1940
Stafford William Powel Foster Sutton 1940-1944
Στέλιος Παυλίδης 1944-1952
Κρίτων Τορναρίτης 1952-1956


James H. Henry (Acting AG) 1956-1960

Κρίτων Τορναρίτης 1960-1984
Στέλλα Σουλιώτου 1984-1988
Μιχαλάκης Τριανταφυλίδης 1988-1995
Αλέξανδρος Μαρκίδης 1995-2003
Σόλων Νικήτας 2003-2005

Πέτρος Κληρίδης 2005-2013


Kostas Klirides Kώστας Κληρίδης 2013-2020

Back to Top