Την πρώτη συνεδρία μετά από τη σύστασή της είχε σήμερα η Ομάδα Συντονισμού Διερεύνησης Υποθέσεων Διαφθοράς, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Νομικής Υπηρεσίας ως ένας εξειδικευμένος μηχανισμός παροχής καθοδήγησης και συντονισμού ποινικής διερεύνησης σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς, καθώς και υποθέσεων που πιθανόν να εμπεριέχουν στοιχεία διαφθοράς.

Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στη Νομική Υπηρεσία, δόθηκαν οδηγίες για κατηγοριοποίηση των υποθέσεων με βάση τη φύση τους και καταρτισμού καταλόγου υποθέσεων, ώστε η συνδρομή της Ομάδας στο ανακριτικό έργο να αρχίσει το συντομότερο.

Της συνεδρίας προήδρευσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Σαββίδης και σε αυτήν παρακάθησαν ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Σάββας Αγγελίδης, η προϊσταμένη της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.), ο Αστυνομικός Διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος και υπηρεσιακοί παράγοντες από τη Νομική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

Η Ομάδα Συντονισμού Διερεύνησης Υποθέσεων Διαφθοράς συστάθηκε τον Μάρτιο 2022, μετά από πρωτοβουλία των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, με όρους εντολής την εποπτεία, την καθοδήγηση και τον συντονισμό των διαδικασιών διερεύνησης σοβαρών ποινικών υποθέσεων διαφθοράς. Στόχος της είναι η υποβοήθηση του έργου των ανακριτικών Αρχών, στη βάση και των δράσεων που περιλαμβάνονται στο εθνικό οριζόντιο Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς. Επικεφαλής της Ομάδας είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, ή ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ή εκπρόσωπός τους, ενώ σε αυτήν συμμετέχουν έμπειροι λειτουργοί που έχουν οριστεί από τη Νομική Υπηρεσία, την ΜΟ.Κ.Α.Σ. και την Αστυνομία, ως εκπρόσωποί τους. Ad hoc συμμετοχή θα έχουν εκπρόσωποι άλλων Αρχών ή Οργανισμών του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, εκεί και όπου η εμπλοκή ή η ενημέρωσή τους κρίνεται απαραίτητη για τον χειρισμό συγκεκριμένης υπόθεσης.

Η Ομάδα Συντονισμού Διερεύνησης Υποθέσεων Διαφθοράς θα συνεργάζεται με την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς -που αποτελεί ξεχωριστά θεσμοθετημένο σώμα- με την κάθε Υπηρεσία να ενεργεί στον τομέα της αρμοδιότητάς της. Για το θέμα, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας σε δηλώσεις του πριν από τη συνεδρία, ανέφερε πως «η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς είναι ένα Όργανο με το οποίο θα συνεργαζόμαστε. Θα μας αποστέλλουν τις οποιεσδήποτε καταγγελίες κρίνουν ότι χρήζουν ανακριτικής διαδικασίας και κατεπέκταση αξιολόγησης κατά πόσον θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Σίγουρα θα υπάρχει καλύτερος συντονισμός με ακόμη ένα Όργανο και προσβλέπουμε, τόσο ως Νομική Υπηρεσία όσο και ως οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την προώθηση των οποίων ποινικών υποθέσεων στα δικαστήρια, να προχωρήσουμε στην όσο το δυνατό ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διερεύνησή τους.»

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ερωτηθείς εάν υπάρχουν συγκεκριμένες υποθέσεις με τις οποίες η Ομάδα Συντονισμού Διερεύνησης Υποθέσεων Διαφθοράς θα ξεκινήσει την εργασία της, υπενθύμισε ότι έχουν ήδη διερευνηθεί και καταχωρισθεί υποθέσεις στο Δικαστήριο, οι οποίες αφορούν σε διαφθορά. Για να προσθέσει πως «υπάρχουν και άλλες σοβαρές υποθέσεις που σχετίζονται με το καταργηθέν Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, όπως υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που αφορούν σε λειτουργούς, οι οποίες και πάλι καταχωρίσθηκαν στα δικαστήρια. Υπάρχει ακόμα και ένας αριθμός άλλων σοβαρών ποινικών υποθέσεων, τις οποίες μέχρι τώρα συζητούσαμε κατά τις τακτικές συνεδρίες που είχαμε με την ηγεσία της Αστυνομίας, οι οποίες, πλέον, θα κατηγοριοποιηθούν και θα συνεχίσουν να τυγχάνουν χειρισμού από αυτή τη σύνθεση, παρά στις συναντήσεις μας με την ηγεσία της Αστυνομίας.»


Back to Top