Ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα εισήχθη στην Κύπρο με τη μορφή του Νομικού Συμβούλου της Κυβέρνησης (Legal Adviser) το 1878. Το 1881 μετονομάστηκε σε Δικηγόρο του Βασιλέως (King’s Advocate) και το 1925 ο τίτλος Γενικός Εισαγγελέας (Attorney General) που ίσχυε στην Αγγλία υιοθετήθηκε και στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της Αγγλικής αποικιοκρατίας, ο Γενικός Εισαγγελέας διοριζόταν και υπαγόταν κατά την ενάσκηση των εξουσιών του στον Υπουργό Αποικιών της Μεγάλης Βρετανίας.

Μέχρι την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο εκάστοτε κάτοχος του αξιώματος του Γενικού Εισαγγελέα συμμετείχε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της αποικιακής κυβέρνησης και στο Νομοθετικό Συμβούλιο μέχρι το 1931, οπότε και αυτό καταργήθηκε. Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα καθορίζονταν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από την κείμενη νομοθεσία και συμπληρωματικά από τις αρχές που ίσχυαν στην Αγγλία σε σχέση με τις αρμοδιότητες του αντίστοιχου σε αυτή τη χώρα αξιώματος.

Όταν η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος το 1960, το Σύνταγμα της καθιστούσε το Γενικό Εισαγγελέα ως άμεσο, αυτοτελές και ατομικό όργανο του κράτους, με αυξημένες εξουσίες σε σύγκριση με αυτές που είχε ο αντίστοιχος αξιωματούχος στην Αγγλία.

Back to Top