Διεθνείς Οργανισμοί

Ο Τομέας παρέχει νομική συμβουλή και καθοδήγηση αναφορικά με νομικά ερωτήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένων των εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας, της Γενικής Συνέλευσης, της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου κτλ., ή των άλλων διεθνών οργανισμών στους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί μέλος.

Ειδικότερα όσον αφορά στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Τομέας συμμετέχει ενεργά και παρέχει νομική υποστήριξη σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών για την επίβλεψη της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΑΔ στην Δ’ Διακρατική Προσφυγή Κύπρου κατά Τουρκίας, καθώς και σε ατομικές προσφυγές κατά της Τουρκίας, οι οποίες σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεπεία της τουρκικής εισβολής και κατοχής, και ειδικότερα στις πτυχές των αγνοουμένων, του περιουσιακού, των εκτοπισμένων και των εγκλωβισμένων.

Ο Τομέας συμμετέχει, επίσης, ως εκπρόσωπος της Δημοκρατίας στην Επιτροπή Νομικών Συμβούλων του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου (Committee of Legal Advisers on Public International Law - CAHDI) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Back to Top