Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Κεντρικά Γραφεία)
Διεύθυνση: Απελλή 1, Τ.Κ. 1080
1403 Λευκωσία

Αρ. Τηλ.: 22889100
Αρ. Φαξ: 22665080
E-mail: att.gen@law.gov.cy


Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας:

https://www.law.gov.cy/law/law.nsf/dataprotectionofficer-el/dataprotectionofficer-el?OpenDocument

Back to Top