Το Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα στελεχώνεται στο παρόν στάδιο με Διευθυντή Γραφείου και Λειτουργό Τύπου. Πρόκειται για ένα προσωπικό Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα με αποστολή τον καλύτερο συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν ευρύτερα στις αρμοδιότητες του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, και την εύρυθμη λειτουργία του Θεσμού. Στο ίδιο πλαίσιο, δημιουργήθηκε μηχανισμός επικοινωνίας του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με αποστολή τόσο την αποτελεσματικότερη και αρτιότερη επικοινωνία με τους λειτουργούς των ΜΜΕ όσο και την εγκυρότερη διάχυση της ενημέρωσης για όλα τα θέματα που χρήζουν δημόσιας τοποθέτησης.

Back to Top