Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ) σας καλωσορίζει στο δικτυακό της χώρο. Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις λειτουργίες, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της Μονάδας που πηγάζουν τόσο από την εσωτερική νομοθεσία όσο και από τις διεθνείς συμβάσεις, οδηγίες ή συστάσεις. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για θέματα που έχουν σχέση με τη Νομοθεσία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Ελπίζουμε ότι ο δικτυακός μας χώρος θα είναι μια αφετηρία για όσους θέλουν να πληροφορηθούν για το τί γίνεται στην Κύπρο όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας..


MONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants